Quy trình quản lý chất lượng
Chúng tôi có lưu trình quản ý chất lượng nghiêm ngặt. Quá trình quản lý chất lượng được chia thành 4 bước – IQC, IPQC, FQC, OQC. Tỉ lệ và số lần rút kiểm tùy thuộc vào mức độ chất lượng được phép chấp nhận do khách hàng của chúng tôi ký. Mỗi loại sản phẩm đều có tiêu chuẩn quản lý chất lượng khác nhau, để đảm cho sản phẩm phù hợp yêu cầu nghiêm ngặt. Tổ quản chế chất lượng của công ty chúng tôi đều qua huấn luyện chuyên môn và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chất lượng. Mục tiêu quản lý chất lượng của chúng tôi là: Xuất xưởng phải là hàng chất lượng tốt, không sản xuất hàng chất lượng kém.

Kiểm tra nguyên liệu đầu vào - IQC
Tiến hành kiểm tra tất cả các nguyên vật liệu vào xưởng trước khi đưa vào sử dụng. Tiến hành kiểm tra đo đạt đối với các số liệu phê duyệt khác nhau. Khi đã từ chối nhận hàng, nguyên liệu giao lại sẽ được kiểm tra sâu hơn.
Kiểm tra chất lượng quy trình sản xuất - IPQC
Chúng tôi tiến hàng kiểm tra trong quá trình sản xuất, tần suất kiểm tra tùy thuộc vào các hạng mục quy định trong tiêu chuẩn chất lượng. Tất cả các số liệu phát sinh đều được ghi nhận lại để tham khảo về sau.
Kiểm nghiệm thành phẩm - FQC
Tất cả thành phẩm trong mỗi case đều được kiểm tra theo quy định chất lượng của chúng tôi. Thành phẩm sau khi rời khỏi chuyền sản xuất trước khi vào kho thành phẩm sẽ được tiến hàng lấy mẫu theo tỉ lệ lấy mẫu trong mức độ cho phép để kiểm nghiệm
Kiểm tra xuất hàng - OQC
Tổ quản lý chất lượng của chúng tôi trước khi hàng đóng kiện xuất đi sẽ rút kiểm bất kỳ. Quá trình kiểm nghiệm cuối cùng này để đảm bảo cho sản phẩm của chúng tôi không có bất kỳ tỳ vết nào khi giao đến tay khách hàng.
Trình tự cách ly chính xác
Nguyên liệu bị loại được đánh dấu đặc biệt và đưa vào khu cách ly để đợi bước xử lý sau cùng. Khi sản phẩm bị tổ QC loại, thì vật liệu đó sẽ bị giữ lại để tiến hàng kiểm nghiệm thêm. Nếu sản phẩm không phù hợp tiêu chuẩn, tổ QC có quyền cho ngưng xuất hàng.
Quy trình xử lý khiếu nại của khách hàng
Tất cả các khiếu nại của khách hàng sẽ được hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi truy cứu ngược về hơn 1 năm về trước. Mỗi một trường hợp khách hàng khiếu nại về sau sẽ được lấy làm phương pháp để cải thiện thêm. Tình hình diễn biến khiếu nại của khách hàng sẽ được phân tích để tiện thực hiện hành động cho bước tiếp theo.
Cấp độ chất lượng chấp nhận được
Tất cả sản phẩm đều được chúng tôi dùng phương pháp kiểm nghiệm chất lượng cho phép ở mức nghiêm ngặt. Mức độ chất lượng được chấp nhận là thống kê kiểm tra số lượng lớn nhất sản phẩm lỗi dựa trên một hàng mẫu lớn nhỏ nhất định được xem như là chấp nhận được. Nếu như việc lấy mẫu hàng hóa chưa đạt đến mức độ chất lượng được chấp nhận (AQL), chúng tôi sẽ kiểm tra các tham số trong quá trình sản xuất để xác nhận được khu vực gây ra lỗi.

AQL

AQL