Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm nội bộ:
Peiyu tự hào về quy trình tuyển dụng nhân tài, bồi dưỡng phát triển sự nghiệp. Đó là niềm tin cốt lõi của chúng tôi rằng những nhân viên giỏi cùng với sự toàn vẹn của công ty đã xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững. Với mục tiêu tạo ra một môi trường làm việc công bằng và không phân biệt, chúng tôi không ngừng phấn đấu hoàn thiện chính sách nội bộ và áp dụng hệ thống phúc lợi / bồi thường đa dạng hơn.

Quyền bình đẳng / Không bắt buộc:
• Cung cấp sự cân bằng về giới ở nơi làm việc bằng cách cung cấp cho cả hai giới cơ hội giống nhau cho các vị trí và tiến bộ.
• Cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuyết tật, tuổi tác và khuynh hướng tình dục.
• Cấm bất kỳ hình thức vi phạm nhân quyền nào bao gồm lạm dụng, áp bức và quấy rối.
• Phù hợp hoặc thậm chí vượt quá tiêu chuẩn do luật lao động địa phương quy định.
Cung cấp thêm bảo hiểm nhóm và kiểm tra sức khoẻ cho nhân viên trên bảo hiểm lao động bắt buộc, bảo hiểm sức khoẻ và tiền cấp dưỡng đóng góp.

Lợi ích:
• Mục tiêu duy trì mức bồi thường của công ty so với mức trung bình ngành.
• Cung cấp các khoản tiền thưởng / quà tặng đặc biệt cho những ngày lễ được lựa chọn cũng như các sự kiện cá nhân như đám cưới, đám tang và sinh nhật.
• 2 sự kiện được tổ chức trong toàn công ty mỗi năm như tour du lịch ngoài khơi / nội địa hàng năm và cuộc thi thể thao hàng năm.
• Cung cấp học bổng cho trẻ em của nhân viên và tổ chức các ngày lễ Gia Đình hàng năm.
• Trích 20% lợi nhuận ròng hàng năm chia sẻ với nhân viên trên phần thưởng cuối năm.

Đào tạo nhân viên và phát triển nghề nghiệp:
• Các khóa đào tạo bên trong và bên ngoài tùy thuộc vào yêu cầu công việc.
• Hoàn thành định hướng và đào tạo giới thiệu cho nhân viên mới.
• Cho phép việc luân chuyển công việc đưa ra những thách thức và cơ hội mới trong khi vẫn tránh được tình trạng lãng phí.
• Khuyến khích các giám đốc điều hành trở tiếp tục học để nâng cao nghiệp vụ .

Trách nhiệm bên ngoài:
Peiyu hiểu được tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội và trả lại cho cộng đồng. Chúng tôi tích cực tham gia các dịch vụ cộng đồng địa phương và các hoạt động từ thiện, trong đó dành 2% lợi nhuận ròng hàng năm cho các khoản đóng góp từ thiện. Gần đây chúng tôi đã tham gia vào các sự kiện từ thiện sau đây.

• Tài trợ cho các nỗ lực cứu trợ thiên tai
(Ví dụ: cơn bão Morakot ở Đài Loan, động đất 311 ở Nhật Bản, trận động đất Si Chuan ở Trung Quốc, v.v ...)
• Tặng cho các trường tiểu học địa phương (ví dụ: màn cửa lớp học, sách thư viện, đồng phục ban nhạc, vv)
• Các khoản đóng góp cho các tổ chức từ thiện địa phương (ví dụ như bữa ăn cho người già tại địa phương hoặc người tàn tật sống leo đơn, các cơ sở thư viện, vv)
• Tham gia vào dịch vụ cộng đồng địa phương (ví dụ như cung cấp tăng cường cần thiết tại các thư viện địa phương và vv)